Samacheer Kalvi 10th Tamil Guide Chapter 4.4 Vinnai Thandiya Thannambikkai Book Back Solution

இயல் 4.4 – விண்ணைத் தாண்டிய தன்னம்பிக்கை

Hello students! Welcome to our comprehensive guide for Samacheer Kalvi 10th Tamil Chapter 4.4 ‘Vinnai Thandiya Thannambikkai’, you’ll find solutions to all the questions from the 10th Standard Tamil Book Lesson 4.4 விண்ணைத் தாண்டிய தன்னம்பிக்கை

We have provided answers to one mark to big mark questions and included additional ones for competitive exam preparation. You can also download the 10th Tamil Chapter 4.4 Vinnai Thandiya Thannambikkai Questions and Answers, Summary, Notes, and the Samacheer Kalvi 10th Tamil Guide PDF.

விண்ணைத் தாண்டிய தன்னம்பிக்கை வினா விடைகள்

On this page, you will find the question answers for the Lesson ‘Vinnai Thandiya Thannambikkai’ which is the first subject of class 10 Tamil. Additionally, you can also access additional questions related to the Subject.

Previous Lesson: பரிபாடல்

முன்தோன்றிய மூத்தகுடி

“கடும் பகட்டு யானை நெடுந்தேர்க் கோதை
திரு மா வியல் நகர்க் கருவூர் முன்துறை”

அகநானூறு, 93 : 20-21

நெடு வினா

“அறிவியலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்குடன் “விண்வெளிப் பயணம்” என்னும் தலைப்பில் கற்பனைக் கதை ஒன்று எழுதுக.

அறிமுகவுரை:-

இலக்கியங்களில் நிலவிய அறிவியல் கோட்டுபாடுகளைும் நம்பிக்கைகளையும் அறியும் பொருட்டு நானும், எம் வகுப்பு மாணவர்களும், ஆசிரியர்கள் சிலரோடு ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்குடன் விண்வெளிப் பயணம் மேற்கொண்டோம்.

பேரண்டம்:-

பேரண்டப் பெருவெடிப்பு, கருந்துளைகள் பற்றியதான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் ஆராய்ச்சிகள் முக்கியமானவை. இப்பேரண்டம் பெருவெடிப்பினால் உண்டானதே என்பதற்கான சான்றுகளைக் கணிதவியல் அடிப்படையில் எங்களுக்கு விளக்கினார். “இப்புவியின் படைப்பில் கடவுள் போன்ற ஒருவர் பின்னணியல் இருந்தார்” என்பதை மறுத்தார். “பிரபஞ்சத்தை இயக்க வைக்கும் ஆற்றலாக கடவுள் என்ற ஒருவரைக் கட்டமைக்க வேண்டியதில்லை” என்றார்.

விண்மீன்கள்:-

விண்வெளியில் பால்வீதியில் எங்கள் விண்வெளி ஓடம் சுற்றிகக் கொண்டிருந்தது. அப்போது ஹாக்கின் “நமது பால்வீதியில் கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் ஒளிருகின்றன. அவற்றுள் ஞாயிறும் ஒன்று. ஒரு விண்மீனின் ஆயுள் கால முடிவில் உள்நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை கூடுகிறது. அதனால் விண்மீன் சுருக்கத் தொடங்குகிறது. விண்மீன் சுருங்கச் சுருங்க அதன் ஈர்ப்பாற்றல் உயர்ந்து கொண்டே சென்று அளவற்றதாகிறது என் விளக்கினார்.

கதிர்வீச்சும் துகளும்:-

“சில நேரங்களில் உண்மையானது புனைவை விடவும் வியப்பூட்டுவதாக அமைகிறது. அப்படி ஓர் உண்மைதான் கருந்துளைகள் பற்றியதும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம். எபபடியெனில் கருந்துளையினுள் செல்லும் எந்த ஒன்றும் தப்பித்து வெளிவரமுடியாது. கருந்துளையின் ஈர்ப்பு எல்லையிலிருந்து கதிர்வீச்சுகள் வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தன. கருந்துளை உண்மையிலேயே கருப்பாக இல்லை என்பதே நேரில் கண்டோம். அப்போது ஹாக்கிங் கருந்துளையிலிருந்து ஒரு கட்டத்தில் கதிரவீச்சும் அணுத்துகள்களும் கசியத் தொடங்கி இறுதியில் வெடித்து விடும் என்றார்.

முன்னர் அண்டவெளியல் காணப்படும் கருந்துளை அழிவு ஆற்றல் என்று கருப்பட்டது. ஆனால் கருந்துளை என்பது படைப்பின் ஆற்றல் என்று எங்களிடம் ஹாக்கிங் விளக்கினார்.

திரும்புதல்:-

விண்வெளி ஓடம் பூமிக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது பல வடிவிலான விண்கற்கள் மற்றும் தொலைவில் தூசுகள் போன்ற பால்வீதிகளையும் கண்டு அதனைப் பற்றிய சில கருத்துகளைப் பேசிக் கொண்டே பூமியை வந்தடைந்தோம். எங்களை வரவேற்க பலரும் கூடி வந்திருந்தனர்.

நிறைவுரை:-

விண்வெளிப் பயணம் மேற்கொண்ட எங்களை வரவேற்றுப் பாராட்டி, வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தனர். இந்நிகழ்வுகள் அனைத்தும் எம் வாழ்வில் மறக்க முடியாதவையாகவே இருக்கின்றன.

 

கூடுதல் வினாக்கள்

பின்வரும் பகுதியில் “விண்ணைத் தாண்டிய தன்னம்பிக்கை” பாடத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் கூடுதல் வினாக்களை தொகுத்து கொடுத்துள்ளோம். இந்த வினாக்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் போட்டி தேர்வுகளுக்கு (TNPSC, TRB) படிப்பவர்களுக்கும் பயன்படும்.

பலவுள் தெரிக

1. 1988-ல் நிறுவப்பட்ட அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம் 

 1. பாரதியார் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம்
 2. பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம் 
 3. பாரதிதாசன் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம்
 4. காமராஜர் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம்

விடை : பெரியார் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம்

2. தற்காலத்தின் ஐன்ஸ்டைன் என்று புகழப்படுபவர் 

 1. ஐன்ஸ்டைன்
 2. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
 3. அரிஸ்டாட்டில்
 4. நியூட்டன்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

3. பிரபஞ்சத்தை இயக்க வைக்கும் ஆற்றலாக கடவுள் என்ற ஒருவரைக் கட்டமைக்க வேண்டியதில்லை என்ற கூற்றினை கூறியவர்

 1. வாட்சன்
 2. ஜான் வீலர்
 3. வேர்டுஸ்மித்
 4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

4. ஐன்ஸ்டைன், நியூட்டன் முதலானோர் _____________-ன் முன்னோடிகள்

 1. வாட்சன்
 2. ஜான் வீலர்
 3. வேர்டுஸ்மித்
 4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

5. 2012இல் நடைபெற்ற பாரா ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் “தொடக்க விழா நாயகர்” என்ற சிறப்பைப் பெற்றவர். 

 1. வாட்சன்
 2. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்
 3. ஜான் வீலர்
 4. வேர்டுஸ்மித்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

6. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் ____________ என்ற விமானத்தில் பூஜ்ஜிய ஈர்ப்பு விசைப் பயணத்தை மேற்கொண்டு எடையற்ற தன்மையை உணர்ந்தார்

 1. போயிங் 227
 2. போயிங் 727
 3. போயிங் 722
 4. போயிங் 272

விடை : போயிங் 727

6. கருத்துளை என்ற சொல்லையும் கோட்பாட்டையும் முதலில் பயன்படுத்தியவர்

 1. வாட்சன்
 2. ஜான் வீலர்
 3. வேர்டுஸ்மித்
 4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

7. ஐன்ஸ்டைன் காலத்தில் _________ என்னும் கோட்பாட்டை யாரும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை

 1. E = MC2
 2. E = CM2
 3. F = CM2
 4. F = MC2

விடை : கலித்தொகை

8. அமெரிக்காவின் உயரிய விருதான அதிபர் விருதினை பெற்றவர் _________

 1. வாட்சன்
 2. ஜான் வீலர்
 3. வேர்டுஸ்மித்
 4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

விடை : ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்

9. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு வெளிவந்த ஆண்டு

 1. 1976
 2. 1978
 3. 1986
 4. 1988

விடை : 1988

குறு வினா

1. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் முன்னோடிகளாக திகழ்ந்தவர்கள் யாவர்?

 • ஐன்ஸ்டைன்
 • நியூட்டன்

2. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பெற்ற விருதுகள் யாவை?

 • அமெரிக்காவின் உயரிய விருதான, அதிபர் விருது (Presidential medal of Freedom)
 • ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் விருது
 • உல்ஃப் விருது (Wolf Foundation Prize)
 • காப்ளி பதக்கம் (Copley Medal)
 • அடிப்படை இயற்பியல் பரிசு (Fundamental Physics Prize)

3. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் பங்கேற்ற தொலைக்காட்சித் தொடர்கள் யாவை?

அடுத்த தலைமுறை

4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய நூல்களுள் எந்நூல் நாற்பது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது?

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய நூல்களுள் “காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு” என்ற நூல் நாற்பது மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

5. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதிய காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு நூல் எதனைப் பற்றியது?

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் எழுதி 1988-ம் ஆண்டு “காலத்தின் சுருக்கமான வரலாறு” பெருவெடிப்பு, கருந்துளை ஆகியவை பற்றிய அரிய உண்மைகளைப் பற்றியது.

Leave a Comment